Udskriv denne side      

Visitation

Behandlingsforløb indledes ved, at den unges sagsbehandler retter henvendelse til Stofrådgivningen.
Er man ung eller pårørende, kan man ringe og få vejledning i hvor man skal henvende sig, for at ansøge om at få et forløb bevilget.

Når den unges sagsbehandler er indforstået med at den unge undersøger opstart af et muligt forløb hos Stofrådgivningen, aftales tid til en visitationssamtale. Til samtalen er pårørende og sagsbehandler velkomne til at deltage, hvis den unge er indforstået heri. Til samtalen gennemgås den unges baggrund for at søge hjælp og den unge præsenteres for Stofrådgivningens behandlingstilbud. Herefter beslutter den unge om han/hun ønsker behandling, ligesom visitator udarbejder et visitationsoplæg, der skal godkendes af sagsbehandler, inden behandlingen kan gå i gang.

Stofrådgivningens målsætning er at tilbyde en visitationssamtale inden for én uge.

Kontakt
Visitationssamtaler: Kontakt vores visitator Isabella Koppel tlf. 51489979.

Hvis du ønsker yderligere information, er du altid velkommen til at ringe til os på 30593733.

:

Visitationer: Isabella Koppel tlf. 51489979 eller Isabella@stofraadgivningen.dk