Udskriv denne side      

Til Kommuner

Vores behandlingsforløb er målrettet unge fra 15 til 25 år, der har et skadeligt forbrug af illegale rusmidler så som hash, amfetamin og ecstasy.

Behandlingsforløbene består primært af individuelle tilbud og i nogle tilfælde tilbydes også deltagelse i gruppetilbud.
Alle forløb tager udgangspunkt i den unges behov, ressourcer og barrierer og det konkrete indhold aftales mellem den unge, den visiterende myndighed og Stofrådgivningen.

Vejen til behandling:

  1. Den unges sagsbehandler henvender sig hos Stofrådgivningen.
  2. Vi tilbyder en visitationssamtale indenfor en uge, så lovkravet om iværksættelse af behandling indenfor 14 dage kan overholdes.
  3. Vi udarbejder et visitationsoplæg, der skal godkendes af sagsbehandler.
  4. Behandlingen igangsættes.

Hvis du er i tvivl om vejen herind, er du altid velkommen til at ringe til vores visitator Isabella på tlf. 51489979.

Det er den unges bopælskommune der betaler for forløbet og Stofrådgivningen fremsender statusrapporter hver tredje måned,  som dokumentation for den unges forløb. Der afholdes samarbejdsmøder mellem Stofrådgivningen og kommunen efter behov.

:

Hvis du vil høre om vejen til behandling i Stofrådgivningen, så ring til vores visitator Isabella på tlf. 51489979.

Her kan du downloade Stofrådgivningens folder!

Mød Stofrådgivningens medarbejdere her